Wyczyść pamięć podręczną

Narzędzie Wyczyść pamięć podręczną opracowane przez 1.1.1.1 umożliwia odświeżenie pamięci podręcznej DNS 1.1.1.1 dla nazw domen. Aby odświeżyć pamięć podręczną dla nazwy domeny, wprowadź nazwę domeny poniżej, wybierz typ rekordu DNS, a następnie naciśnij przycisk Wyczyść pamięć podręczną.

Wyczyść pamięć podręczną dla domeny

Nazwa domeny
Typ rekordu