Często zadawane pytania

Informacje ogólne

Czym jest 1.1.1.1?

Jeśli zgłaszasz żądanie skorzystania z aplikacji, takiej jak cloudflare.com, Twój komputer musi wiedzieć, z którym serwerem Cię połączyć, aby umożliwić pobranie aplikacji. Komputery nie wiedzą, jak przełożyć tę nazwę na adres, a zatem zwracają się do wyspecjalizowanego serwera, aby to za nie zrobił.

Ten wyspecjalizowany serwer jest nazywany rekurencyjnym resolverem DNS. Zadaniem resolvera jest odszukanie adresu odpowiadającego danej nazwie, np. 2400:cb00:2048:1::c629:d7a2 w przypadku cloudflare.com i zwrócenia go do komputera, który go zażądał.

Komputery sa skonfigurowane tak, aby porozumiewać się z określonymi resolverami DNS, rozpoznawanymi na podstawie adresu IP. Zwykle konfiguracją zarządza Twój dostawca internetowy (w przypadku internetu domowego lub bezprzewodowego) albo Twój administrator (w przypadku połączenia z internetem służbowym). Możesz także samodzielnie zmienić skonfigurowany resolver DNS, z którym komunikuje się Twój komputer.

Co robią resolvery DNS?

Skąd resolvery DNS wiedzą, jak znaleźć adres domeny o danej nazwie? Działają one wstecz, od góry.

Każdy resolver DNS potrafi znaleźć niewidoczne „.” na końcu nazw domen (np. cloudflare.com.). Na całym świecie są setki serwerów, na których znajduje się plik „.”. Same firma Cloudflare hostuje taki plik na wszystkich swoich serwerach na całym świecie dzięki partnerstwu z ISC. Resolvery są zakodowane tak, aby znały adresy IP tych serwerów.

Resolver DNS pyta jeden z serwerów głównych, gdzie znaleźć następne ogniwo łańcucha, TLD lub końcówkę domeny. Przykładowymi TLD są .com lub .org. Na szczęście serwery główne przechowują lokalizacje wszystkich serwerów TLD, mogą więc zwracać informację, o które adresy IP resolver powinien pytać w następnej kolejności.

Resolver pyta wtedy serwery TLD, gdzie może znaleźć szukaną domenę – na przykład resolver może zapytać .com, gdzie znaleźć cloudflare.com. TLD hostują plik zawierający lokalizacje wszystkich domen wykorzystujących TLD. Po uzyskaniu adresu IP resolver przesyła odpowiedź do komputera, który wysłał zapytanie.

Cały ten system – z serwerami przechowującymi informacje (są one nazywane autorytatywnymi serwerami DNS) oraz serwerami wyszukującymi informacje (czyli resolverami DNS) – nazywany jest systemem nazw domen (Domain Name System, DNS). DNS jest jak Google Maps dla internetu. Przekłada nazwę obiektu na adresy, dzięki czemu można trafić na miejsce.

Czy 1.1.1.1 jest obsługiwane przez IPv6?

Tak, 1.1.1.1 jest w pełni obsługiwane przez IPv6.

W jaki sposób mogę wyczyścić pamięć podręczną DNS 1.1.1.1?

Możesz odświeżyć pamięć podręczną DNS 1.1.1.1 dla nazw domen, korzystając z narzędzia czyszczenia pamięci podręcznej. Należy wprowadzić nazwę domeny, wybrać typ (lub typy) rekordu DNS i nacisnąć przycisk „Wyczyść pamięć podręczną”.

Czy 1.1.1.1 działa na terenie Chin?

Niezupełnie. Można skonfigurować swój DNS, aby wskazywał 1.1.1.1, ale nie dotrze on do jednego z naszych centrów danych w Chinach. Zamiast tego zapytanie zostanie skierowane do jednego z naszych centrów danych poza Chinami kontynentalnymi.

Gdzie mogę znaleźć dokumentację dewelopera 1.1.1.1.?

Tutaj.

Aplikacja mobilna

Jak działa aplikacja mobilna?

Aplikacja uruchamia lokalny resolver DNS w Twoim telefonie, który prosi pozostałe aplikacje o wysyłanie zapytań DNS na adres tego resolvera. Gdy te zapytania DNS dotrą do lokalnego resolvera, zostaną one przez niego zaszyfrowane i wysłane do 1.1.1.1.

Czy aplikacja 1.1.1.1 to VPN?

Nie. Aplikacja VPN zwykle pośredniczy w całym Twoim ruchu w sieci. Aplikacja 1.1.1.1 jedynie przekierowuje i zabezpiecza ruch DNS generowany w Twoim telefonie.

Co to są dzienniki DNS?

Dzienniki DNS w iOS zawierają wszystkie zapytania DNS, które wysyła telefon. Te zapytania DNS są zwykle generowane przez Twoje aplikacje i przeglądarkę.

Do czego służą dzienniki konsoli?

Dzienniki konsoli ułatwiają Cloudflare debugowanie połączenia.

W jaki sposób mogę zgłosić propozycję usprawnienia?

Czytamy wszystkie propozycje. Możesz potrząsnąć telefonem, kiedy otwarta jest aplikacja, i wysłać swoje propozycje dotyczące usprawniania. Jeśli chcesz wysłać swoje uwagi, możesz także przejść do menu aplikacji i dotknąć „Pomoc”.

Czym różni się protokół DNS over TLS od protokołu DNS over HTTPS?

Zarówno protokół DNS over TLS, jak i protokół DNS over HTTPS szyfrują zwykłe zapytania DNS kierowane z telefonu.

Protokół DNS over HTTPS korzysta z portu 443, a DNS over TLS z portu 853. W niektórych sieciach jeden z tych portów może być zablokowany. Jeśli zablokowany jest port 443, należy używać protokołu DNS over TLS. Jeśli zablokowany jest port 853, należy używać protokołu DNS over HTTPS. W niektórych przypadkach protokół DNS over TLS może być szybszy niż DNS over HTTPS lub odwrotnie.

W jaki sposób mogę przesłać raport o błędach?

Możesz potrząsnąć telefonem z aplikacją i wysłać raport. Kiedy to zrobisz, aplikacja dołącza do raportu o błędach zrzut ekranu i dzienniki konsoli. Dziennik konsoli ułatwia nam debugowanie Twojego połączenia i usprawnienie działanie aplikacji.

W czasie używania aplikacji 1.1.1.1 mój internet przestał działać. Co należy zrobić?

Jeśli do tego dojdzie, spróbuj wyłączyć aplikację i włączyć ją ponownie, korzystając z przełącznika na stronie głównej aplikacji. Jeśli problem nie zniknie, wyłącz aplikację i prześlij nam raport o błędach.

Aplikacja 1.1.11 blokuje się przy łączeniu lub potwierdzaniu. Co należy zrobić?

Może do tego dojść, jeśli Twoje połączenie zostanie tymczasowo przerwane lub jeśli połączenie danych blokuje połączenie 1.1.1.:

 • Wyłącz aplikację, korzystając z przełącznika na stronie domowej aplikacji.
 • Otwórz aplikację Ustawienia w iOS i przejdź do Ustawienia > Ogólne > Resetuj
 • Wybierz opcję przywrócenia fabrycznych ustawień sieciowych.
 • Zrestartuj urządzenie; sprawdź połączenie z WiFi.
 • Spróbuj ponownie połączyć aplikację.

Jeśli to nie umożliwi połączenia, wyłącz aplikację 1.1.1.1 i wyślij nam raport błędów.

Nie mogę kliknąć „OK” w oknie dialogowym instalacji profilu VPN. Co należy zrobić?

Jeżeli nie możesz kliknąć przycisku OK, prawdopodobnie działa inna aplikacja, która blokuje okno dialogowe. Do znanych aplikacji, które mogą powodować taki problem, należą Lux Brightness, Night Mode, Twilight, FileManager itp. Aby uniknąć tego problemu, należy zamknąć lub odinstalować wszystkie aplikacje, które mogą powodować ten problem.

Pozostawiam włączoną aplikację, ale widzę, że po jakimś czasie się wyłącza. Co się stało?

Twój telefon próbuje zarządzać baterią, wyłączając aplikację. Na przykład większość urządzeń Huawei jest znanych z agresywnego sposobu zarządzania pamięcią i zasilaniem.

Możesz rozwiązać ten problem, wykonując wymienione poniżej czynności:

 • Przejdź do „Ustawień” w swoim telefonie.
 • Wybierz „Zaawansowane”
 • Przejdź do „Menadżera baterii”
 • Otwórz „Aplikacje chronione”
 • Możesz wybrać dla aplikacji 1.1.1.1 opcję „Pozwól aplikacjom działać po wyłączeniu ekranu”.

Dlaczego ciągle jest widoczne powiadomienie dotyczące aplikacji 1.1.1.1?

Jeśli korzystasz z systemu Android 8 lub wyższego, będziesz ciągłe widzieć powiadomienie wysyłane przez aplikację 1.1.1.1: „Twoje zapytania DNS są prywatne i szybsze”.

Jest to wymaganie systemu Android OS (8.0+) wobec wszystkich działających w tle aplikacji.

Ustawiliśmy priorytet powiadomień na „Niski”, aby nie przeszkadzały w wyświetlaniu innych ważnych powiadomień w Twoim telefonie.

Oto jeden sposób na ukrycie tego powiadomienia. Należy pamiętać, że to zablokuje wysyłanie innych powiadomień przez aplikację 1.1.1.1 Aby to zrobić:

 1. Przejdź do Ustawień:
 2. Aplikacje i powiadomienia
 3. Na liście aplikacji wybierz ustawienia aplikacji 1.1.1.1
 4. Dotknij „Powiadomienia” i wyłącz je.

Powiadomienia w aplikacji 1.1.1.1 zostały wyłączone, ale teraz widzę inne powiadomienie z informacją, że 1.1.1.1 zużywa baterię. Czy mam się martwić? Jak mogę je usunąć?

Nie należy się martwić. Ponieważ zostały wyłączone powiadomienia związane z aplikacją, system Android OS wysyła teraz inne powiadomienie, ostrzegające użytkownika o wykorzystywaniu baterii nie dlatego, że aplikacja zużywa dużo energii, ale ponieważ działa w tle (w tym przypadku zabezpieczając wszystkie Twoje zapytania DNS!).

Oto, jak można się go pozbyć:

 1. Przyciśnij dłużej powiadomienie, dopóki nie zmieni się jego wygląd i nie pojawi się przełącznik.
 2. Dotknij przełącznika, upewniając się, że jest wyszarzony.
 3. Kliknij „Gotowe”, aby wyłączyć powiadomienia.

Nie mogę dodać profilu VPN. Jak mogę rozwiązać ten problem?

Prawdopodobnie korzystasz z innego VPN, w którym ustawiono „Zawsze włączony”. Wyłącz, a następnie włącz 1.1.1.1

Możesz przejść na tę stronę, wykonując następujące czynności:

 1. Ustawienia
 2. Sieć i internet
 3. Zaawansowane
 4. VPN
 5. Przycisk zębatki 1.1.1.1
 6. Ustaw 1.1.1.1 na „Zawsze włączone”